Phêrô Nguyễn Thành Tín

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
OP
Nơi làm việc: 
NT Mai Khôi, hạt Tân Định