Gioan Boscô Phạm Văn Phương

Hội Dòng: 
CMC
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 
NT Nghĩa Hòa, hạt Chí Hòa