Phaolô M Hoàng Minh Châu SSS

Hội Dòng: 
CMC
Chức vụ: 
Phụ tá