Giuse Vũ Hữu Phước

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 
NT Phú Thọ Hòa, hạt Tân Sơn Nhì