Phanxicô Ass. Lê Hoàng Lâm

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 
NT Tân Phước, hạt Phú Thọ