Gioan B. Đào Quốc Chung

Năm sinh: 
1976
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 
NT Trung Mỹ Tây, hạt Hóc Môn