Giuse Nguyễn Văn Luật

Năm sinh: 
1945
Năm Linh mục: 
1972
Hội Dòng: 
OP
Nơi làm việc: 

NT Hoà Bình, hạt Gò Vấp