Phêrô Phạm Văn Bộ

Năm sinh: 
1956
Năm Linh mục: 
2001
Hội Dòng: 
SDB
Nơi làm việc: 

NT Bến Cát, hạt Gò Vấp