Phêrô Giuse M. Hà Thiên Trúc

Năm Linh mục: 
2009
Chức vụ: 
Phụ Tá
Nơi làm việc: 

NT Hàng Sanh, Hạt Gia Định