Giuse Nguyễn Hoàng Thanh

Năm Linh mục: 
2009
Nơi làm việc: 

NT Tân Thái Sơn, hạt Tân Sơn Nhì