Giuse Nguyễn Văn Lãnh

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2009
Nơi làm việc: 

NT Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì