Inhaxiô Nguyễn Văn Đức

Năm sinh: 
1962
Năm Linh mục: 
2009
Nơi làm việc: 

NT Chợ Đũi, hạt Sài Gòn - Chợ Quán