Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng

Năm sinh: 
1959
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Bùi Môn, hạt Hóc Môn