Phêrô Phan Khắc Từ

Năm sinh: 
1938
Năm Linh mục: 
1968
Nơi làm việc: 

NB