Phêrô Nguyễn Quốc Tuý

Năm sinh: 
1942
Năm Linh mục: 
1969
Nơi làm việc: 

NT Tân Thái Sơn, hạt Tân Sơn Nhì