Phêrô Nguyễn Thanh Tùng

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Thị Nghè, Hạt Gia Định