Giuse Phạm Công Trường

Năm sinh: 
1964
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Bến Hải, hạt Gò Vấp