Clêmentê Lê Minh Trung

Năm sinh: 
1961
Năm Linh mục: 
1998
"Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con" (Ga 15,16)
Chức vụ: 
Chánh xứ
Nơi làm việc: 

NT Chí Hoà, Hạt Chí Hoà

Email: 
leminhtrung05 [at] yahoo [dot] com