Stêphanô Huỳnh Trụ

Năm sinh: 
1942
Năm Linh mục: 
1974
Nơi làm việc: 

NT Phanxicô Xaviê, hạt Chợ Quán