Phêrô Nguyễn Văn Trọng

Năm sinh: 
1963
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Công Thành, hạt Thủ Thiêm