Vinh Sơn Phạm Văn Trị

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1975
Nơi làm việc: 

NT Văn Côi, hạt Tân Sơn Nhì