Phanxicô X. Đinh Quang Tịnh

Năm sinh: 
1924
Năm Linh mục: 
1953
Nơi làm việc: 

NH (Dòng Trinh Vương), hạt Hóc Môn