Phêrô Nguyễn Thiện Thuật

Năm sinh: 
1924
Năm Linh mục: 
1952
Nơi làm việc: 

NH Bắc Ninh, hạt Thủ Đức