Antôn Phạm Gia Thuấn

Năm sinh: 
1931
Năm Linh mục: 
1961
Nơi làm việc: 

NT Trung Chánh, hạt Hóc Môn