Giuse Vũ Văn Quyên

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Bình Đông, hạt Bình An