Giuse Maria Lê Quốc Thăng

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Phú Trung, hạt Tân Sơn Nhì