Phaolô Lê Tấn Thành

Năm sinh: 
1927
Năm Linh mục: 
1955
Nơi làm việc: 

NH Chí Hoà, hạt Chí Hoà