Phanxicô X. Lê Văn Thái

Năm sinh: 
1959
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Phú Hữu, hạt Thủ Thiêm