Phêrô Nguyễn Văn Tâm

Năm sinh: 
1962
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Mẫu Tâm, hạt Chí Hoà