Phêrô Nguyễn Công Tâm

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2003
Nơi làm việc: 

NT Chánh Hưng, hạt Bình An