Giuse Bùi Văn Quyền

Năm sinh: 
1967
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Nữ Vương Hoà Bình, hạt Xóm Mới