Giuse Nguyễn Đức Quang

Năm sinh: 
1950
Năm Linh mục: 
1985
Phương châm: "Chúa là hạnh phúc và gia nghiệp đời con"
Chức vụ: 
Chánh xứ Nghĩa Hoà & Cha giáo Luân lý
Nơi làm việc: 

NT Nghĩa Hoà, hạt Chí Hoà

Địa chỉ: 
25/18 Nghĩa Hoà, phường 6, Tân Bình, Tp. HCM
Email: 
jossauquang [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Rất quan tâm nâng đỡ anh em linh mục bạn bè, nhiệt tình với học trò, hết lòng với bổn đạo.