Phanxicô X. Ngô Phục

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1973
Nơi làm việc: 

NT Mỹ Hoà, hạt Thủ Thiêm