Phaolô Nguyễn Phong Phú

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Cầu Lớn, hạt Hóc Môn