Phaolô Bùi Văn Phổ

Năm sinh: 
1941
Năm Linh mục: 
1968
Nơi làm việc: 

NT Nam Thái, hạt Chí Hoà