Gioan B. Lê Đăng Niêm

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1966
Nơi làm việc: 

NT Thủ Thiêm, hạt Thủ Thiêm