Phêrô Nguyễn Văn Nhuận

Năm sinh: 
1940
Năm Linh mục: 
1968
Nơi làm việc: 

NT Lam Sơn, hạt Xóm Mới