Giuse Vũ Minh Nghiệp

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1967
Nơi làm việc: 

NT Tân Chí Linh, hạt Chí Hoà