Giuse Lê Đình Quế (Minh)

Năm sinh: 
1941
Năm Linh mục: 
1967
Nơi làm việc: 

NT Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì