Gioakim Vũ Ngọc Long

Năm sinh: 
1933
Năm Linh mục: 
1961
Nơi làm việc: 

NH, hạt Thủ Thiêm