Phêrô Phạm Văn Long

Năm sinh: 
1957
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Bình Xuyên, hạt Bình An