Martinô Lê Ngọc Khánh

Năm sinh: 
1924
Năm Linh mục: 
1952
Ngày qua đời: 
18.10.2013
Nơi làm việc: 

hạt Sài Gòn