Phêrô Đỗ Duy Khánh

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Chánh Toà, hạt Sài Gòn