Phanxicô X. Trần Mạnh Hùng

Năm sinh: 
1959
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Gò Vấp, hạt Gò Vấp