Giuse Lê Hoàng

Năm sinh: 
1967
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Thiên Ân, hạt Tân Sơn Nhì