Giuse Lê Ngọc Đa

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2007
Nơi làm việc: 

NT Bình Thuận, hạt Tân Sơn Nhì