Phaolô Nguyễn Quốc Duy

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2007
Nơi làm việc: 

NT Thánh Gẫm, hạt Thủ Thiêm