Phaolô Phạm Trung Dong

Năm sinh: 
1946
Năm Linh mục: 
1974
Nơi làm việc: 

NT Thánh Phaolô, hạt Tân Sơn Nhì