Antôn Nguyễn Thanh Danh

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Tân Mỹ, hạt Hóc Môn