Phêrô Lê Văn Chính

Năm sinh: 
1955
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

ĐCV, hạt Sài Gòn